شیوه استفاده از تسهیلات اقساطی :کلیه کارمندان دولت اعم از شاغل وبازنشسته واعضای تعاونیهای مصرف کارمندی وکارگری وهمچنین اعضای  کانون های باز نشستگان می توانند نیاز های خودرا باتسهیلات واقساط مناسب تأمین نمایند .نحوه خرید کالا1.  اعضای تعاونیهای مصرف  (کلیک کنید...)2.  کارکنان دولت  (کلیک کنید...)    همچنین شمامیتوانیدجهت راهنمایی واطلاعات بیشترسوالات  ونظرات خودرادربخش تماس با مابرای ماارسال کنید.<< بازگشت به صفحه اصلی