اقلام  سرویس جهیزیه ۱۸ پارچه سفید براق فلزی :

۱- سطل برنج پیمانه دار: ۱ عدد  

۲- سطل قند: ۱ عدد  

۳- سطل روغن: ۱ عدد

۴- قوطی حبوبات:۴ عدد

۵- سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)

۶ - سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد

۷ - خاک انداز: ۱ عدد

۸ - سطل زباله مخروطی: ۱عدد

۹ - سینی: ۱عدد

 

نظرتان را ارسال کنید

نظرتان را ارسال کنید

مرتبطمحصولات

{}