مشخصات فنی :

کدمحصول:                ۱۶۸۳۶۱

وزن :                        ۱۶کیلو گرم

ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر

طوع:                         ۷۰  سانتیمتر

عرض:                       ۶۷  سانتیمتر

اقلام  سرویس جهیزیه ۱۸ پارچه سفید در استیل :

۱- سطل برنج پیمانه دار: ۱ عدد  

۲- سطل قند: ۱ عدد  

۳- سطل روغن: ۱ عدد

۴- قوطی حبوبات:۴ عدد

۵- سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)

۶ - سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد

۷ - جاقاشقی: ۱ عدد

۸ - سطل زباله مخروطی: ۱عدد

۹ - سینی: ۱عدد

نظرتان را ارسال کنید

نظرتان را ارسال کنید

مرتبطمحصولات

{}