قدرت: 400 وات
• تک سرعته + دکمه پالس لحظه ایی
• ظرفیت: 25/1 لیتر
• دارای 2 آسیاب مخصوص موادسخت و نرم
• وسیله همزدن مواد

برندمولینکس
قدرت400 وات
ظرفیت1/25 لیتر
سایر ویژگی ها• تک سرعته + دکمه پالس لحظه ایی • دارای 2 آسیاب مخصوص موادسخت و نرم • وسیله همزدن مواد

نظرتان را ارسال کنید

نظرتان را ارسال کنید

مرتبطمحصولات

{}