قدرت: 500وات
• ظرفیت خر دکن: 500میلی لیتر
• سيستم کنترل با درب (3 -٢-1)
• تیغه با قابلیت جداشدن
• سیستم قفل ایمنی

برندمولینکس
قدرت500 وات
قفل ایمنیدارد
ظرفیت500 میلی لیتر
سایر ویژگی ها• سيستم کنترل با درب (3 -٢-1) • تیغه با قابلیت جداشدن

نظرتان را ارسال کنید

نظرتان را ارسال کنید

مرتبطمحصولات

{}