• مشخصات فنی : کدمحصول:                 ۱۶۸۰۶۱ وزن :                        ۵/۲۰ کیلو گرم ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر طوع:                         ۷۰  سانتیمتر عرض:

  5,035,000 ریال
  0 نظر
  موجود نیست
  افزودن به سبد خرید
 • مشخصات فنی : کدمحصول:                ۱۶۸۳۶۱ وزن :                        ۱۶کیلو گرم ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر طوع:                         ۷۰  سانتیمتر عرض:                       ۶۷

  3,849,000 ریال
  0 نظر
  موجود نیست
  افزودن به سبد خرید
 • مشخصات فنی : کدمحصول:                 ۱۶۹۱۷۰ وزن :                        ۲۲کیلوگرم ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر طول:                         ۷۰  سانتیمتر عرض:                       ۶۷

  7,903,000 ریال
  0 نظر
  موجود نیست
  افزودن به سبد خرید
 • مشخصات فنی : کدمحصول:                ۱۶۸۳۸۹ وزن :                        ۱۶کیلو گرم ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر طوع:                         ۷۰  سانتیمتر عرض:                       ۶۷

  3,489,000 ریال
  0 نظر
  موجود نیست
  افزودن به سبد خرید
 •  مشخصات فنی :کدمحصول:                 ۱۶۸۰۸۹وزن :                       ۵/۲۰کیلوگرمارتفاع:                       ۵۱   سانتیمترطوع:                         ۷۰  سانتیمترعرض:

  4,469,000 ریال
  0 نظر
  موجود نیست
  افزودن به سبد خرید